Finansowanie robotyzacji

Dowiedz się jak uzyskać wsparcie na finansowanie robotyzacji. Istnieje wiele możliwości, dzięki którym można zmodernizować swoją firmę. Coraz więcej osób zastanawia się nad zrobotyzowaniem niektórych obszarów. Korzyści jest wiele, jednak wciąż dużym problemem pozostaje aspekt finansowy. To powoduje, iż w dzisiejszych czasach wiele osób uważa, że nowoczesne technologie takie jak między innymi roboty przemysłowe są kompletnie poza ich zasięgiem. Wbrew pozorom istnieje wiele możliwości, które pomogą zgromadzić środki na zakup odpowiedniego sprzętu oraz zrobotyzowanie naszej firmy. Przede wszystkim należy zwrócić uwagę na fakt, iż całkowity koszy inwestycji można podzielić na kilka składników i w miarę możliwości finansować je z różnych źródeł. Przykładowe kategorie wydatków:

  • zakup urządzeń
  • przystosowanie miejsca pracy ( nośność podłogi, zabezpieczenia, odpowiednie instalacje elektryczne)
  • zakup oprogramowania
  • przeszkolenie pracowników obsługujących roboty przemysłowe
finansowanie robotyzacji

Leasing na roboty przemysłowe

Jedną z form finansowania robotyzacji jest bez wątpienia leasing operacyjny – najczęściej spotykana forma finansowania zakupów dla przemysłu. Leasing z pewnością ułatwia korzystanie z nowoczesnych technologii. Jednak trzeba pamiętać, że tak jak w przypadku zawierania umów kredytowych, przedsiębiorstwo musi wykazać, iż jest w stanie podołać dodatkowym obciążeniom finansowym.

Ulga na finansowanie robotyzacji

Zgodnie z nowelizacją ustawy o PIT i CIT, każdy przedsiębiorca, który dokona zakupu na roboty przemysłowe może skorzystać z odpisu amortyzacyjnego. Wysokość jednorazowego odpisu może wynosić do 100 tys. złotych rocznie. Z tej formy rozliczeń można skorzystać w przypadku zakupu urządzeń za minimum 10 tys. złotych w danym roku podatkowym. Warto też zwrócić uwagę, iż istnieje możliwość zaliczenia do kosztów uzyskania przychodu wpłat na poczet nabycia maszyn lub urządzeń, które zostaną dostarczone w kolejnych latach.

Dotacje na roboty przemysłowe

Na inwestycje polegające na wprowadzaniu innowacji oraz nowych technologii w przedsiębiorstwach bez wątpienia można uzyskać dotacje z funduszy europejskich. Pomimo tego, iż inwestycje należy planować z wielomiesięcznym wyprzedzeniem, a niekiedy bez gwarancji pozyskania środków, na pewno warto próbować. Zawsze istnieje możliwość skorzystania z pomocy samorządów oraz organizacji pozarządowych wspierających przedsiębiorców starających się o dotacje. Można również uzyskać dofinansowanie do szkolenia pracowników, między innymi z Krajowego Funduszu Szkoleniowego.