AUDYT ROBOTYZACJI PRODUKCJI

Automatyzacja stanowisk w firmach produkcyjnych i usługowych zawsze wiążę się z długim procesem, który na każdym etapie wymaga specjalistycznej wiedzy. Największą trudność we wdrażaniu robotów mają firmy, które robią to pierwszy raz. Dlatego warto skorzystać z opcji wykonania audytu robotyzacji z unijną dotacją.

Bezstronni wykwalifikowani audytorzy przygotują dla Państwa kompleksowy plan automatyzacji. Dzięki czemu oszczędzicie Państwo czas poświęcony na samodzielne poszukiwanie odpowiednich robotów, źródeł finansowania i integratora. Co równie ważne minimalizowane jest ryzyko związane z niewłaściwym doborem robota lub jego niewłaściwą integracją, błąd tego rodzaju generuje potężne koszty po stronie przedsiębiorstwa oraz przynosi efekt odwrotny od zamierzonego.

Zapraszamy do współpracy zarówno małe firmy jak i duże przedsiębiorstwa. Pomagamy na każdym etapie, podchodzimy do procesu kompleksowo i projektujemy rozwiązania „pod klucz”.

Prawidłowo przeprowadzona robotyzacja przedsiębiorstwa pozwala osiągnąć różnorodne korzyści. Wśród najbardziej popularnych wystarczy wymienić:

a) niższe koszty,

b) lepszą jakość produktów,

c) lepszą jakość pracy dla pracowników,

d) większą wydajność produkcji,

e) większą elastyczność produkcji,

f) mniejszą ilość odpadów,

g) lepszą ochronę zdrowia i bezpieczeństwo,

h) mniejszą rotację pracowników.

audyt robotyzacji

Plan wdrożenia robotów. Od czego zacząć robotyzację ?

Na początku ważne jest, aby określić, jakie korzyści firma stara się osiągnąć dzięki zastosowaniu robotyki i automatyzacji. Precyzyjnie określając cel od samego początku można rozpocząć odpowiednie planowanie. Aby właściwie przygotować cały proces i osiągnąć zadowalające ROI robotyzacji proponujemy, aby audyt zawierał elementy takie jak:

  1. Analiza procesu produkcyjnego pod kątem możliwości wykorzystania robota
  2. Wskazanie obszarów gdzie robotyzacja przyniesie najlepsze skutki
  3. Opracowanie koncepcji stanowiska zrobotyzowanego
  4. Model i symulacje przebiegu pracy
  5. Wskazanie jakie wymogi techniczne dla robota będą niezbędne do poprawnej pracy
  6. Określenie niezbędnego oprzyrządowania do realizacji procesu.
  7. Wybór firmy, wskazanie jaki integrator robotów może prawidłowo wdrożyć robota
  8. Informacja na temat niezbędnych szkoleń dla pracowników
  9. Informacje na temat możliwości otrzymania dofinansowania lub finansowania inwestycji
  10. Wykonanie pełnej dokumentacji z wnioskami i zaleceniami.
plan robotyzacji

Bariery robotyzacji. Jakie są problemy przy wdrażaniu robota ?

Przy wprowadzaniu jakiejkolwiek nowej technologii lub procesu istnieją pewne potencjalne bariery lub zagrożenia, które należy przewidzieć i wyeliminować. W celu zapewnienia, że te zagrożenia są w pełni zrozumiałe i zminimalizowane, zaleca się, aby audyt dokładnie zbadał te obszary. Poniżej prezentujemy kilka najczęściej spotykanych zagrożeń. Oczywiście każda integracja jest traktowana w indywidualny sposób i audyt bierze pod uwagę za każdym razem odrębne uwarunkowania.

Ryzyko techniczne. Bardzo ważne jest zrozumienie ryzyka technicznego związanego z wdrożeniem automatyzacji konkretnego procesu. Tak na prawdę większość procesów może być robotyzowana, w związku z tym mogą pojawić się poważne zagrożenia techniczne, a przeprowadzenie dokładnej analizy tych zagrożeń jest konieczne, nawet jeśli zadanie wydaje się stosunkowo łatwe i rutynowe. Ocena ryzyka automatyzacji jest szczególnie ważna w przypadku złożonych zadań technicznych. W takim miejscu etap audytu – projektowania stanowiska zrobotyzowanego – będzie odgrywał ważną rolę w określeniu możliwości wykorzystania robotyki do automatyzacji procesu.

Bezpieczeństwo i higiena pracy. W założeniu stosowanie robotyki i automatyki powinno zapewnić wyższy poziom bezpieczeństwa niż tradycyjne prace ręczne. Dzieję się tak dlatego ponieważ odizoluje ludzi pośrednio lub bezpośrednio od źródeł potencjalnych obrażeń. Roboty poprawią warunki pracy i bezpieczeństwo pracowników tylko jeśli zostaną zaprojektowane i zainstalowane zgodnie z obowiązującymi przepisami i metodyką oceny ryzyka. W innym razie mogą stwarzać bardzo duże niebezpieczeństwo.

Brak wiedzy i umiejętności. Brak odpowiednich kwalifikacji, zarówno podczas wdrażania, jak i użytkowania, może stanowić istotną przeszkodę na drodze do skutecznego wdrożenia systemu zrobotyzowanego oraz codziennego operowania robotem. Warto zwrócić uwagę, że audyty przedwdrożeniowe określają zakres wymagań oraz wskazują szkolenia, które są niezbędne, aby pracownicy mogli swobodnie pracować z robotami.

Wymagana powierzchnia użytkowa. Należy zauważyć, że w niektórych przypadkach wykorzystanie robotów przemysłowych może wymagać więcej miejsca niż istniejące operacje wykonywane ręcznie. Warto wziąć to pod uwagę zwłaszcza w sytuacji, kiedy instalowany będzie więcej niż jeden robot.

Finansowanie robotyzacji firm. Ta kwestia jest często postrzegana jako jedna z największych barier. Dofinansowanie do zakupu do robotów przemysłowych jest często wykorzystywane przez inwestorów. Podobnie jest z ulgami na robotyzację. Dostępne są również inne formy takiej jak leasing robotów przemysłowych lub wynajem długoterminowy.

W sektorze produkcyjnym automatyzacja jest synonimem robotyzacji stanowisk produkcyjnych. Tradycyjne przekonanie, że roboty przemysłowe są przeznaczone tylko do produkcji seryjnej, traci na aktualności. Dzięki rozwojowi nowych technologii takich jak integracja czujników i elastycznego oprzyrządowania, robot przemysłowy staje się bardziej elastyczny i wielozadaniowy.